Home

Per 1 oktober 2019 stopt mijn praktijk.
Ik neem geen nieuwe aanmeldingen meer aan.

 

Bij Jasmijn de Jong, praktijk voor kind en jeugd worden kinderen en  jongeren tussen de 4 en 18 jaar gezien en geholpen.

Kinderen en jongeren hebben soms lastige ontwikkelingsfasen waar ouders mee te maken krijgen. Als kinderen vast lopen in ontwikkelingstaken kunnen er belemmeringen ontstaan. Denk aan slaapproblemen, moeite om gevoelens te herkennen, op de juiste manier te uiten, of ze hebben iets vervelends meegemaakt wat moeilijk verwerkbaar is.

In mijn praktijk werk ik met kinderen/jongeren aan een positiever zelfbeeld, verwerking en zelfinzicht. Ik bied kinderen handvatten om met moeilijke situaties beter om te kunnen gaan.

Door de samenspraak met ouders groeit u als ouder mee in het proces.

Dramatherapie

Per 1 oktober 2019 stopt mijn praktijk.
Ik neem geen nieuwe aanmeldingen meer aan.

Wat is dramatherapie?

Dramatherapie is een behandelvorm die zich richt op psychische, sociale en emotionele belemmeringen. Het doel is om deze problemen te onderkennen, de baas te worden,  verminderen of te accepteren.

Dramatherapie is een therapievorm waarbij praten niet het belangrijkste is. Het is een ervaringsgerichte therapievorm. De  dramatherapeut gebruikt spelelementen om in een veilige omgeving emoties, ideeën en ervaringen te laten uiten. De ‘alsof’ situatie biedt de mogelijkheid te experimenteren met nieuw gedrag.

De dramatherapeut zet de genoemde technieken bewust in om een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang te brengen.

Indien nodig, wordt er gebruik gemaakt van werkvormen ontleend aan de cognitieve gedragstherapie of ontwikkelingspsychologie. Bij cognitieve gedragstherapie probeer je na te gaan welke gedachten ongewenst gedrag in stand houden en die gedachten te veranderen. Bijvoorbeeld door het kind duidelijk te maken dat het niet ‘zijn schuld is’ als het vaak ziek is of de ouders gescheiden zijn.

Roy is 7 jaar. Hij heeft een zware operatie ondergaan. Artsen zijn tevreden, ouders ook maar Roy kreeg na de operatie last van onder meer slaapproblemen en boze buien. In  de behandeling is uitgebreid aandacht gegeven aan zijn nachtmerries en zijn angsten. Het uitspelen van de  nachtmerries en de gevoelens van onmacht geven Roy zijn gevoel van controle terug over de ziekenhuisperiode. Na korte tijd geniet hij van het spel waarin hij zelf de dokter durft te spelen. Door het uitspelen van de ziekenhuissituaties ervaart Roy, spelenderwijs, weer controle over zijn gevoelens. Nu kan hij de ziekenhuisperiode beter afsluiten.

 

Praktische werkwijze

Elk traject start met een kennismakingsgesprek waarin u als ouder/verzorger aangeeft waarover u zich zorgen maakt. Hierna plannen we 4 tot 6 afspraken en een evaluatie.

Tijdens de observatieperiode bekijk ik hoe uw kind speelt, is er sprake van een terugkerend thema en op welke manier uit uw kind zich? Op welke manier zoekt uw kind contact? Hoe is de verhouding van wat uw kind laat zien ten op zichte van de kalenderleeftijd. Al deze puzzelstukjes bij elkaar geven een beeld hoe het met uw kind gaat.

Na de observatie heeft u wellicht genoeg handvatten om samen, zonder hulp, verder te kunnen. Het kan nodig zijn dat ik de aanpak en de aandachtspunten op school bespreek. Of is er de behoefte om een vervolgbehandeling te starten. In dat geval stellen we samen doelen op die de basis vormen van de behandeling.  Na iedere 6 behandelingen evalueren we de voortgang.

Bij het afronden van zowel de observatieperiode als het behandeltraject krijgt u een verslag mee waarin de bevindingen, zoals met u besproken,  staan.

Mindfulness

Per 1 oktober 2019 stopt mijn praktijk.
Ik neem geen nieuwe aanmeldingen meer aan.

Mindfulness training

De Mindfulness training is voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar. Het is een concrete training waarbij kinderen in 8 weken leren hun aandacht te richten, zich te concentreren en zich minder te laten afleiden door dat wat er om hen heen gebeurt.

De methode maakt kinderen bewust van wat er in hun omgaat, zodat zij beter kunnen reageren op voor hen moeilijke situaties. In plaats van uit een gewoonte (automatisch) te reageren op de dingen die gebeuren, worden kinderen bewust wat er van binnen gebeurt. Hierdoor ontstaat als vanzelf een keuzemoment: hoe wil en kan ik reageren?

De huiswerkopdrachten die bij deze training horen, zijn bedoeld om kinderen op rustige momenten te laten oefenen. Zodat ze op de moeilijke momenten weten wat ze moeten doen en hoe ze zelf willen reageren.

De ervaring leert dat bij kinderen die de training gevolgd hebben, de concentratie en de aandacht verbeteren. Dit geeft meer zelf acceptatie en zelfvertrouwen waardoor het makkelijker wordt om, om te gaan met lastige gedachten en moeilijke situaties.

De Mindfulness training  waarmee gewerkt wordt heet ‘Aandacht Werkt’. Aandacht Werkt is een evidenced based methode, ontwikkeld door Eline Snel.

 

Kosten

Leeftijd 5-12
8/10 weken, groep € 200,-

Leeftijd 12-16
10/12 weken, groep € 250,-

De prijs is inclusief het boek ‘Aandacht Werkt’, van Eline Snel.
Het aanbod is vrijgesteld van BTW.

Over Jasmijn…

Per 1 oktober 2019 stopt mijn praktijk.
Ik neem geen nieuwe aanmeldingen meer aan.

Ik ben aan de Hogeschool van Utrecht afgestudeerd als dramatherapeut. Sinds 2000 werk ik op de kinderafdeling van Revalidatiecentrum Roessingh te Enschede. Hier zie ik kinderen (4 tot 18 jaar) die poliklinisch het revalidatiecentrum bezoeken of schoolkinderen van de Mytyl en Tytylschool.

In september 2017 ben ik naast mijn werk een praktijk begonnen in Zutphen.

Opleiding Dramatherapie

 • Hogeschool van Utrecht, Faculteit Sociaal Agogische Opleidingen, Creatieve Therapie Drama, te Amersfoort.
 • Hechting en trauma, door Drs. P. Bastiaensen, systeemtherapeut.
 • Introductie Systeemtherapie, door systeemtherapeute B. Veldt.
 • Omgaan met Rouw en Verlies kinderen en volwassenen door Manu Keirse.
 • Cognitieve therapie en Schematherapie, door Drs. H. Vos, klinisch psycholoog en psychotherapeut.
 • Adviesgesprekken met ouders, mogelijkheden en valkuilen, Rino Groep.
 • Verdieping in gedragstherapie voor vaktherapeuten, door Drs. H. Vos, klinisch psycholoog en psychotherapeut.
 • Psychopathologie, Kinderen en Jeugdigen, Rino Groep.
 • Inleiding in de gedragstherapie voor vaktherapeuten, door Drs. H. Vos, klinisch psycholoog en psychotherapeut.


Opleiding Mindfulness

 • Centrum voor Mindfulness Amsterdam, Basisopleiding voor Mindfulnesstrainer MBSR.
 • Academie voor Mindful Teaching, Mindfulness voor Jongeren, door Eline Snel.
 • Academie voor Mindful Teaching, Mindfulness voor kinderen; Aandacht werkt, kindertrainer, door Mevr. E. Snel.

Verwijzers en vergoeding

Per 1 oktober 2019 stopt mijn praktijk.
Ik neem geen nieuwe aanmeldingen meer aan.

Praktijk Jasmijn de Jong is gecontracteerd voor gemeente Zutphen, Brummen en Voorst voor de jeugdwet. Voor de Jeugdwet geldt geen eigen bijdrage voor ouders.

Behandelingen kunnen worden vergoed vanuit:

 • Jeugdwet-indicatie, door het CJG afgegeven
 • Verwijzing door de huisarts, de jeugdarts of de medisch specialist (betreft Jeugdwet)
 • PGB (persoonsgebonden budget)
 • U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar of vergoeding mogelijk is vanuit uw aanvullend pakket.

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden, de kosten en de vergoeding, kunt u contact met mij opnemen.