Verwijzers en vergoeding

Per 1 oktober 2019 stopt mijn praktijk.
Ik neem geen nieuwe aanmeldingen meer aan.

Praktijk Jasmijn de Jong is gecontracteerd voor gemeente Zutphen, Brummen en Voorst voor de jeugdwet. Voor de Jeugdwet geldt geen eigen bijdrage voor ouders.

Behandelingen kunnen worden vergoed vanuit:

  • Jeugdwet-indicatie, door het CJG afgegeven
  • Verwijzing door de huisarts, de jeugdarts of de medisch specialist (betreft Jeugdwet)
  • PGB (persoonsgebonden budget)
  • U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar of vergoeding mogelijk is vanuit uw aanvullend pakket.

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden, de kosten en de vergoeding, kunt u contact met mij opnemen.