Dramatherapie

Per 1 oktober 2019 stopt mijn praktijk.
Ik neem geen nieuwe aanmeldingen meer aan.

Wat is dramatherapie?

Dramatherapie is een behandelvorm die zich richt op psychische, sociale en emotionele belemmeringen. Het doel is om deze problemen te onderkennen, de baas te worden,  verminderen of te accepteren.

Dramatherapie is een therapievorm waarbij praten niet het belangrijkste is. Het is een ervaringsgerichte therapievorm. De  dramatherapeut gebruikt spelelementen om in een veilige omgeving emoties, ideeën en ervaringen te laten uiten. De ‘alsof’ situatie biedt de mogelijkheid te experimenteren met nieuw gedrag.

De dramatherapeut zet de genoemde technieken bewust in om een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang te brengen.

Indien nodig, wordt er gebruik gemaakt van werkvormen ontleend aan de cognitieve gedragstherapie of ontwikkelingspsychologie. Bij cognitieve gedragstherapie probeer je na te gaan welke gedachten ongewenst gedrag in stand houden en die gedachten te veranderen. Bijvoorbeeld door het kind duidelijk te maken dat het niet ‘zijn schuld is’ als het vaak ziek is of de ouders gescheiden zijn.

Roy is 7 jaar. Hij heeft een zware operatie ondergaan. Artsen zijn tevreden, ouders ook maar Roy kreeg na de operatie last van onder meer slaapproblemen en boze buien. In  de behandeling is uitgebreid aandacht gegeven aan zijn nachtmerries en zijn angsten. Het uitspelen van de  nachtmerries en de gevoelens van onmacht geven Roy zijn gevoel van controle terug over de ziekenhuisperiode. Na korte tijd geniet hij van het spel waarin hij zelf de dokter durft te spelen. Door het uitspelen van de ziekenhuissituaties ervaart Roy, spelenderwijs, weer controle over zijn gevoelens. Nu kan hij de ziekenhuisperiode beter afsluiten.

 

Praktische werkwijze

Elk traject start met een kennismakingsgesprek waarin u als ouder/verzorger aangeeft waarover u zich zorgen maakt. Hierna plannen we 4 tot 6 afspraken en een evaluatie.

Tijdens de observatieperiode bekijk ik hoe uw kind speelt, is er sprake van een terugkerend thema en op welke manier uit uw kind zich? Op welke manier zoekt uw kind contact? Hoe is de verhouding van wat uw kind laat zien ten op zichte van de kalenderleeftijd. Al deze puzzelstukjes bij elkaar geven een beeld hoe het met uw kind gaat.

Na de observatie heeft u wellicht genoeg handvatten om samen, zonder hulp, verder te kunnen. Het kan nodig zijn dat ik de aanpak en de aandachtspunten op school bespreek. Of is er de behoefte om een vervolgbehandeling te starten. In dat geval stellen we samen doelen op die de basis vormen van de behandeling.  Na iedere 6 behandelingen evalueren we de voortgang.

Bij het afronden van zowel de observatieperiode als het behandeltraject krijgt u een verslag mee waarin de bevindingen, zoals met u besproken,  staan.